Introductie

Deze voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden voor het gebruik van de diensten van www.entre-copines.be definiëren, hierna te noemen "van de Website".

De methodologie van het nemen van foto's van de items zoals gepresenteerd op de website (tweedehands artikel gepresenteerd op een weergave van de witte mannequin op een witte achtergrond) is eigendom van de "entre-copines sprl» Gebruiker stemt ermee in niet te reproduceren commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Elke toegang en / of gebruik van de website impliceert de acceptatie en respect van alle voorwaarden van deze Algemene en acceptatie, als de gebruiker niet wenst om alle of een deel van deze voorwaarden te aanvaarden, hij is gevraagd om het gebruik van de diensten af te zweren.

WETTELIJKE INFORMATIE
De Website www.entre-copines.be is een uitgave van :
ENTRE-COPINES SPRL
rue des anciens étangs 40

1190 Brussel

België

Manager : Johan CROKAERT

Ondernemingsnummer ( RPM ) : 0646 884 882

BVBA : BE 0646.884.882

De Website www.entre-copines.be gehost wordt door :
LWS (www.lws.fr - Ligne Web Services) S.A.R.L

4, RUE GALVANI 
75838 PARIS CEDEX 17
 
FRANCE
 

 

1. Intellectueel eigendomsrecht.

Alle onderdelen van de website, waaronder in het bijzonder foto's, logo's, teksten ... zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf ENTRE-COPINES sprl.

Elk gebruik, reproductie, geheel of gedeeltelijk, van elementen van de Website is verboden : de gebruiker niet akkoord gaat te bemoeien met die elementen of maak gebruik ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

   

2. Persoonlijke gegevens.

Alleen de gegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt worden verzameld via de website en is bedoeld voor het gebruik van het bedrijf ENTRE-COPINES sprl ten behoeve van administratief beheer.

ENTRE-COPINES sprl stemt ermee in om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te waarborgen en niet onthullen aan onbevoegde derden.

De gebruiker wordt gevraagd de gegevens waarop onjuist, onvolledig of verouderd zou zijn te corrigeren of bij te werken.

De persoonlijke gegevens worden niet aan de enige verzoek van de gerechtelijke autoriteiten, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar worden overgedragen.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de gebruiker, gratis en op elk moment een recht van toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens over hem, op verzoek gericht aan: contact@entre-copines.be

  

3. Eventuele Wijzigingen.

ENTRE-COPINES sprl behoudt zich het recht voor om op elk moment deze voorwaarden. De algemene voorwaarden voor het gebruik van kracht zijn die welke zijn geplaatst op de website als de gebruiker inlogt en vervangen alle andere voorgaande versies.

Toepasselijk recht en Jurisdictie

De relatie tussen de gebruiker en de ENTRE-COPINES sprl worden beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Website zal worden onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

U MEER VRAGEN HEEFT ?